Dyqanet Yison&Celebrat

2013-1, Yison 119-120

Në janar 2013, Yison hapi dyqanin e parë nëQyteti i Ri Ndërkombëtar Elektronik dhe Dixhital i Azisë: 119-120shtimi i kanaleve offline dhe dyqaneve offline për t'i shërbyer më mirë klientëve;

Yison Stores 119-120 (1)
Yison Stores 119-120 (3)
Yison Stores 119-120 (5)
Yison Stores 119-120 (2)
Yison Stores 119-120 (4)
Yison Stores 119-120 (6)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.

2013-6, Yison Stores --308

Në qershor 2013, me rritjen e volumit të biznesit dhe për t'i shërbyer më mirë klientëve, Yison hapi një dyqan të dytë nëQyteti i ri elektronik dhe dixhital ndërkombëtar i Azisë, ndodhet ne katin e trete: 308;

yison stores 308 (1)
yison stores 308 (3)
yison stores 308 (5)
yison stores 308 (2)
yison stores 308 (4)
yison stores 308 (6)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.

2014-3, Dyqanet Yison --4FA001A

Në mars 2014, me zgjerimin e ekipit të biznesit nga katër në tetë, Yison hapi një dyqan të tretë nëQyteti i ri elektronik dhe dixhital ndërkombëtar i Azisë, ndodhet ne katin e katert:4FA001A, i cili është më i përshtatshëm për klientët për të blerë dhe ofruar shërbime.

Yison Stores 4FA011A (1)
Yison Stores 4FA011A (3)
Yison Stores 4FA011A (5)
Yison Stores 4FA011A (7)
Yison Stores 4FA011A (2)
Yison Stores 4FA011A (4)
Yison Stores 4FA011A (6)
Yison Stores 4FA011A (8)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.

2014-10, Dyqanet Yison --727A

Në dhjetor 2014, përmes hulumtimit të tregut dhe sugjerimeve nga klientët bashkëpunues, Yison hapi një dyqan të katërt nëQyteti i ri elektronik dhe dixhital ndërkombëtar i Azisë, ndodhet ne katin e katert:727A.

Yison Store 727A (1)
Yison Store 727A (3)
Yison Store 727A (5)
Yison Store 727A (2)
Yison Store 727A (4)
Yison Store 727A (6)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.

2014-8, Yison Stores --404

Në gusht 2014, përmes hulumtimit të tregut dhe sugjerimeve nga klientët bashkëpunues, Yison hapi një dyqan të pestë nëQyteti i ri elektronik dhe dixhital ndërkombëtar i Azisë, ndodhet ne katin e katert:404, i cili është më i përshtatshëm për klientët për të blerë dhe ofruar shërbime.

yison stores 404 (1)
yison stores 404 (3)
yison stores 404 (5)
yison stores 404 (2)
yison stores 404 (4)
yison stores 404 (6)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.

2015-3, Yison Stores --1329

Në mars 2015, ekipi i biznesit u rrit nga 8 persona në 12 persona.Yison hapi një dyqan të pestë nëQyteti i ri elektronik dhe dixhital ndërkombëtar i Azisë, ndodhet në katin e trembëdhjetë: 1329, i cili është më i përshtatshëm për klientët për të blerë dhe ofruar shërbime.

yison stores 1329 (1)
yison stores 1329 (3)
yison stores 1329 (5)
yison stores 1329 (2)
yison stores 1329 (4)
yison stores 1329 (6)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.

2016-6, Yison Stores --B201

Në qershor 2016, për të zgjeruar më mirë ndikimin e markës Yison, Yison hapi dyqanin e parë Yison nëQyteti Ndërkombëtar elektronik i Ndërtimit Nanfang, ndodhet ne katin e dyte:B201, i cili është më i përshtatshëm për klientët për të blerë dhe ofruar shërbime.

Yison Stores B201 (1)
Yison Stores B201 (3)
Yison Stores B201 (5)
Yison Stores B201 (2)
Yison Stores B201 (4)
Yison Stores B201 (7)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.

2016-10, Celebrat Stores --3FB011

Në dhjetor 2016, për të ndërtuar më mirë markën e dytëFestoni, Yison hapi dyqanin e parë Celebrat nëQyteti Ndërkombëtar elektronik i Ndërtimit Nanfang.Lokacioni ndodhet ne katin e trete:3FB011, i cili është më i përshtatshëm për klientët për të blerë dhe ofruar shërbime.

Celebrat Stores 3FB011(1)
Celebrat Stores 3FB011(3
Celebrat Stores 3FB011(5)
Celebrat Stores 3FB011(2)
Celebrat Stores 3FB011(4)
Celebrat Stores 3FB011(6)

Maja më e lartë e Yison hapi 8 dyqane në të njëjtën kohë, të cilat gjithashtu hodhën një themel të mirë për zhvillimin e mëvonshëm.